კონტაქტი

მისამართი
საქართველო, ხაშური კოსტავას 50
ტელეფონი
+995323 100 500
ელ. ფოსტა
E-Meil: info@greennetworks.ge
ტექნიკური განყოფილება: tech@greennetworks.ge